Wednesday, July 24, 2019

Trái phiếu là gì? Nên đầu tư cổ phiếu HAY trái phiếu? [Điệp Phạm]

Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể (mệnh giá cụ thể), trong một thời gian xác định và với một lợi tức quy định. Người phát hành có thể là doanh nghiệp (gọi là trái phiếu doanh nghiệp), một tổ chức chính quyền như Kho bạc nhà nước (gọi là trái phiếu kho bạc), chính quyền (gọi là trái phiếu chính phủ). Người mua trái phiếu, hay trái chủ, có thể là cá nhân hoặc doanh nghiệp hoặc chính phủ. Vậy trái phiếu là gì? Nên đầu tư cổ phiếu hay trái phiếu? Xem thêm bài viết dưới đây.

Trái phiếu là gìĐịnh nghĩa về trái phiếu

Trái phiếu là gì?

Khái niệm:

Trái phiếu là một loại chứng khoán quy định nghĩa vụ của người phát hành (người vay tiền) phải trả cho người nắm giữ chứng khoán (người cho vay) một khoản tiền xác định, thường là trong những khoảng thời gian cụ thể, và phải hoàn trả khoản cho vay ban đầu khi nó đáo hạn.


Đặc điểm:

Một trái phiếu thông thường có ba đặc trưng chính:
o Mệnh giá
o Lãi suất định kỳ (coupon)
o Thời hạn


Trái phiếu thể hiện quan hệ chủ nợ – con nợ giữa người phát hành và người đầu tư:

Phát hành trái phiếu là đi vay vốn. Mua trái phiếu là cho người phát hành vay vốn và như vậy, trái chủ là chủ nợ của người phát hành. Là chủ nợ, người nắm giữ trái phiếu (trái chủ) có quyền đòi các khoản thanh toán theo cam kết về khối lượng và thời hạn, song không có quyền tham gia vào những vấn đề của bên phát hành.


Lãi suất của các trái phiếu rất khác nhau, được quy định bởi các yếu tố:

o Cung cầu vốn trên thị trường tín dụng. Lượng cung cầu vốn đó lại tuỳ thuộc vào chu kỳ kinh tế, động thái chính sách của ngân hàng trung ương, mức độ thâm hụt ngân sách của chính phủ và phương thức tài trợ thâm hụt đó.
o Mức rủi ro của mỗi nhà phát hành và của từng đợt phát hành. Cấu trúc rủi ro của lãi suất sẽ quy định lãi suất của mỗi trái phiếu. Rủi ro càng lớn, lãi suất càng cao.
o Thời gian đáo hạn của trái phiếu. Nếu các trái phiếu có mức rủi ro như nhau, nhìn chung thời gian đáo hạn càng dài thì lãi suất càng cao.

Phân loại trái phiếu như thế nào?

Căn cứ vào việc có ghi danh hay không:

Trái phiếu vô danh: là trái phiếu không mang tên trái chủ, cả trên chứng chỉ cũng như trên sổ sách của người phát hành. Những phiếu trả lãi đính theo tờ chứng chỉ, và khi đến hạn trả lãi, người giữ trái phiếu chỉ việc xé ra và mang tới ngân hàng nhận lãi. Khi trái phiếu đáo hạn, người nắm giữ nó mang chứng chỉ tới ngân hàng để nhận lại khoản cho vay.

Trái phiếu ghi danh: là loại trái phiếu có ghi tên và địa chỉ của trái chủ, trên chứng chỉ và trên sổ của người phát hành. Hình thức ghi danh có thể chỉ thực hiện cho phần vốn gốc, cũng có thể là ghi danh toàn bộ, cả gốc lẫn lãi. Dạng ghi danh toàn bộ mà đang ngày càng phổ biến là hình thức ghi sổ. Trái phiếu ghi sổ hoàn toàn không có dạng vật chất, quyền sở hữu được xác nhận bằng việc lưu giữ tên và địa chỉ của chủ sở hữu trên máy tính.


Căn cứ vào đối tượng phát hành trái phiếu:

Trái phiếu chính phủ: là những trái phiếu do chính phủ phát hành nhằm mục đích bù đắp thâm hụt ngân sách, tài trợ cho các công trình công ích, hoặc làm công cụ điều tiết tiền tệ.Trái phiếu chính phủ là loại chứng khoán không có rủi ro thanh toán và cũng là loại trái phiếu có tính thanh khoản cao. Do đặc điểm đó, lãi suất của trái phiếu chính phủ được xem là lãi suất chuẩn để làm căn cứ ấn định lãi suất của các công cụ nợ khác có cùng kỳ hạn.

Trái phiếu là gìDạng trái phiếu của Chính phủ

Trái phiếu công trình: là loại trái phiếu được phát hành để huy động vốn cho những mục đích cụ thể, thường là để xây dung những công trình cơ sở hạ tầng hay công trình phúc lợi công cộng. Trái phiếu này có thể do chính phủ trung ương hoặc chính quyền địa phương phát hành.

Trái phiếu công ty: là các trái phiếu do các công ty phát hành để vay vốn dài hạn. Trái phiếu công ty có đặc điểm chung sau: Trái chủ được trả lãi định kỳ và trả gốc khi đáo hạn, song không được tham dự vào các quyết định của công ty. Nhưng cũng có loại trái phiếu không được trả lãi định kỳ, người mua được mua dưới mệnh giá và khi đáo hạn được nhận lại mệnh giá. Khi công ty giải thể hoặc thanh lý, trái phiếu được ưu tiên thanh toán trước các cổ phiếu. Có những điều kiện cụ thể kèm theo, hoặc nhiều hình thức đảm bảo cho khoản vay.

Trái phiếu là gìDạng trái phiếu của doanh nghiệp

Dựa vào lợi tức trái phiếu:
  • Trái phiếu có lãi suất cố định: các nhà đầu tư trái phiếu nhận được lợi tức xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) cố định tính theo mệnh giá.
  • Trái phiếu có lãi suất biến đổi (lãi suất thả nổi): các nhà đầu tư trái phiếu nhận được lợi tức trả trong các kỳ khác nhau; lợi tức được tính theo mức lãi suất biến đổi theo lãi suất tham chiếu.
  • Trái phiếu có lãi suất bằng không: các nhà đầu tư trái phiếu không nhận được lãi, nhưng được mua với giá thấp hơn mệnh giá (mua chiết khấu) và được hoàn trả bằng mệnh giá khi đến thời gian đáo hạn.

Trái phiếu công ty có các loại nào?

Trái phiếu có đảm bảo: Trái phiếu được đảm bảo bằng những tài sản thế chấp cụ thể, thường là bất động sản và các thiết bị. Người nắm giữ trái phiếu này được bảo vệ ở một mức độ cao trong trường hợp công ty phá sản, vì họ có quyền đòi nợ đối với một tài sản cụ thể.

Trái phiếu không bảo đảm: Trái phiếu tín chấp không được đảm bảo bằng tài sản mà được đảm bảo bằng tín chấp của công ty. Nếu công ty bị phá sản, những trái chủ của trái phiếu này được giải quyết quyền lợi sau các trái chủ có bảo đảm, nhưng trước cổ động. Các trái phiếu tín chấp có thể chuyển đổi cho phép trái chủ được quyền chuyển trái phiếu thành cổ phiếu thường của công ty phát hành. Tuỳ theo quy định, việc chuyển đổi có thể được tiến hành vào bất cứ thời điểm nào, hoặc chỉ vào những thời điểm cụ thể xác định.

Ngoài những đặc điểm trên, mỗi đợt trái phiếu được phát hành có thể được gắn kèm theo những đặc tính riêng khác nữa nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể của một bên nào đó.

Cụ thể như sau:
  • Trái phiếu có thể mua lại cho phép người phát hành mua lại chứng khoán trước khi đáo hạn khi thấy cần thiết. Đặc tính này có lợi cho người phát hành song lại bất lợi cho người đầu tư, nên loại trái phiếu này có thể có lãi suất cao hơn so với những trái phiếu khác có cùng thời hạn.
  • Trái phiếu có thể bán lại: cho phép người nắm giữ trái phiếu được quyền bán lại trái phiếu cho bên phát hành trước khi trái phiếu đáo hạn. Quyền chủ động trong trường hợp này thuộc về nhà đầu tư, do đó lãi suất của trái phiếu này có thể thấp hơn so với những trái phiếu khác có cùng thời hạn.
  • Trái phiếu có thể chuyển đổi cho phép người nắm giữ nó có thể chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu thường, tức là thay đổi tư cách từ người chủ nợ trở thành người chủ sở hữu của công ty.

Nên đầu tư vào cổ phiếu hay trái phiếu doanh nghiệp?

Trái phiếu là gìĐặc điểm khác nhau của trái phiếu và cổ phiếu

Ưu, nhược điểm khi đầu tư trái phiếu:

Ưu điểm:

- Lãi trái phiếu không phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty dù làm ăn thua lỗ, công ty vẫn phải trả đủ tiền lãi, không cắt giảm hoặc bỏ như cổ phiếu.
- Nếu công ty ngừng hoạt động, thanh lý tài sản, người sở hữu trái phiếu được trả tiền trước người có cổ phần ưu đãi và cổ phần thông thường.
- Đầu tư trái phiếu rủi ro không lớn, tiền lãi từ trái phiếu hàng năm là như nhau và sẽ nhận được tiền gốc vào năm đáo hạn trái phiếu.
- Có thể chuyển nhượng trái phiếu thông qua sàn giao dịch hoặc bán lại cho công ty.

Nhược điểm:

- Không có quyền biểu quyết, tham gia vào hoạt động của công ty;
- Một rủi ro khác mà các nhà đầu tư trái phiếu phải đối mặt là rủi ro tái đầu tư - khi nhận được tiền lãi phải lo đầu tư số tiền đó.

Ưu, nhược điểm khi đầu tư cổ phiếu:

Ưu điểm:

- Nhận lãi từ hoạt động của doanh nghiệp mà không cần quản lý. Sở hữu cổ phiếu là sở hữu một phần vốn điều lệ của công ty, có quyền hưởng cổ tức (tiền lãi hàng năm) mà không cần tham gia quản lý, giám sát thường xuyên.
- Có quyền biểu quyết tham gia vào hoạt động của công ty.

Nhược điểm:

- Cổ tức (tiền lãi hàng năm) được chia không cố định phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty;
- Mua bán cổ phiếu phải thông qua sàn giao dịch (nếu công ty đã niêm yết) hoặc thông qua giao dịch thỏa thuận. Công ty sẽ không mua lại cổ phiếu, chỉ có thể bán cổ phiếu cho người khác.

Nên đầu tư trái phiếu hay cổ phiếu?

> Cổ phiếu và trái phiếu đều được mua bán trên thị trường chứng khoán và đều có rủi ro về giá do quy định cung cầu quyết định.
> Cổ phiếu thường là công cụ đầu tư ngắn hạn, trái phiếu thì được nắm giữ trong thời gian lâu hơn.  
> Lợi nhuận do cổ phiếu mang lại sẽ lớn hơn nhưng đi kèm với đó là mức độ rủi ro.
> Trái phiếu có mức độ rủi ro thấp hơn vì lãi suất cố định và họ thường có lợi nhuận thấp hơn.
> Do đó, việc nên đầu tư vào cổ phiếu hay trái phiếu phụ thuộc vào khả năng tài chính, thời gian cần thu hồi vốn và mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư.
Ở trên là tổng kết lại tất cả những thông tin mà Team Điệp Phạm đã tìm hiểu về hình thức đầu tư cổ phiếu và trái phiếu, hy vọng sẽ phần nào giúp được khách hàng và các bạn đang quan tâm đến hình thức đầu tư này.

Theo: Dieppham.vn

Sunday, July 7, 2019

Kết luận TT Thủ Thiêm: Có thể lấy thêm 26tr/m2, từ các CĐT


Trước đó, Thanh tra Chính phủ cũng đã có thông báo kết quả kiểm tra một số nội dung chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại của công dân về KĐT Thủ Thiêm.

Dưới đây là trích thuật các điểm chính trong kết luận công bố ngày 26/6:

UBND Thành phố ban hành Điều lệ quản lý xây dựng KĐTM Thủ Thiêm chưa đầy đủ, kịp thời; không thực hiện việc lập các dự án theo thứ tự ưu tiên và trình duyệt theo quy định theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chỉ lập, trình, duyệt dự án khi đã có nhà đầu tư tham gia mà không theo thứ tự ưu tiên, dẫn đến, việc đầu tư xây dựng các dự án thiếu đồng bộ, khó quản lý, có nơi buông lỏng quản lý việc đầu tư xây dựng, chậm triển khai đầu tư xây dựng...

Các cơ quan chức năng liên quan của Thành phố đã đề xuất và được Thường trực Thành ủy, UBND Thành phố phê duyệt chi phí đầu tư bình quân cho 1m2 đất thương mại - dịch vụ - nhà ở là 26 triệu đồng/m2, chênh lệch giảm khoảng 50% so với đơn giá đã được các sở, ngành đề xuất ban đầu với lý do loại bớt một số chi phí cho các hạng mục công trình đã được phê duyệt quy hoạch có tổng giá trị là 17.042 tỷ đồng (gồm: Quảng trường trung tâm, công viên bờ sông Sài Gòn, Khu lâm viên sinh thái phía Nam, 06 trường công lập và 05 cây cầu nối từ Trung tâm Thành phố qua KĐTM Thủ Thiêm) là không đầy đủ và không đúng quy định.
Ngoài ra, khi đề xuất phương án giá trên, các sở, ngành và UBND Thành phố đã không tính lãi đối với khoản tiền được tạm ứng từ ngân sách nhà nước, dẫn đến, tổng mức đầu tư đã xác định và phê duyệt là không đúng quy định. Việc UBND Thành phố và các sở, ngành lấy giá 26 triệu đồng/m2 làm giá tối thiểu để xác định giá trị quyền sử dụng đất theo phương pháp thặng dư hoặc tự thỏa thuận khi giao đất cho nhà đầu tư tại các dự án trong KĐTM Thủ Thiêm là không đầy đủ, thiếu chính xác và không đúng quy định.
- Toàn bộ quỹ đất trong KĐTM Thủ Thiêm là 221,68 hađược tạo ra bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, nhưng UBND Thành phố đã sử dụng chủ yếu để thanh toán đối ứng cho các dự án BT được chỉ định nhà đầu tư, nhất là các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho chính KĐTM Thủ Thiêm, không thông qua hình thức đấu thầu dự án hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất là vi phạm các quy định về đấu thầu và quản lý sử dụng đất đai.


Như vậy, UBND Thành phố đã sử dụng đơn giá bằng chi phí đầu tư bình quân là 26 triệu đồng/m2 không đầy đủ, thiếu chính xác, không đúng quy định làm giá tối thiểu để tính tiền sử dụng đất thanh toán đối ứng cho các dự án BT, nhất là các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho chính KĐTM Thủ Thiêm đã được chỉ định nhà đầu tư, hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá đất theo quy định. Từ đó, các nhà đầu tư được hưởng lợi do chênh lệch giá đất lớn (chênh lệch địa tô) từ việc được đầu tư hạ tầng kỹ thuật chính theo hình thức hợp đồng BT.
Nguyên nhân và trách nhiệm chính đã để xảy ra các khuyết điểm, vi phạm trên là do lãnh đạo UBND Thành phố không thực hiện đầy đủ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ như "không lập các dự án theo thứ tự ưu tiên để trình duyệt theo quy định; theo đó, giao đất, cho thuê đất trước khi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính KĐTM Thủ Thiêm, chỉ định nhà đầu tư không đúng quy định…; trách nhiệm liên quan thuộc các sở, ngành như: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Ban Quản lý KĐTM Thủ Thiêm...

Việc chấp hành pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng

2.2.1. Đối với các dự án BT hạ tầng
- Tại dự án BT 04 tuyến đường chính:
+ UBND Thành phố chấp thuận chủ trương chỉ định giao cho Công ty cổ phần Đại Quang Minh là Nhà đầu tư Dự án BT khi chưa yêu cầu Nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất và đánh giá các tiêu chuẩn về kinh nghiệm (thiết kế, xây dựng, vận hành, quản lý dự án), chưa đánh giá năng lực tài chính của nhà đầu tư (vốn chủ sở hữu, khả năng huy động vốn, năng lực quản lý kinh doanh), không đăng trên Báo Đấu thầu 03 số liên tiếp… là chưa thực hiện đúng quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.
+ UBND Thành phố đã phê duyệt dự án, phê duyệt tổng mức đầu tư là 12.182.175 triệu đồng cho dự án 04 tuyến đường chính trong KĐTM Thủ Thiêm khi chưa làm rõ ý kiến của các sở, ngành liên quan là không đúng quy định; qua thanh tra phát hiện một số khoản phê duyệtkhông đúng quy định với tổng giá trị 1.519.731triệu đồng.
+ Công ty cổ phần Đại Quang Minh đang hạch toán chi phí, trong đó, có 25.422 triệu đồngkhông đủ điều kiện để quyết toán trong chi phí cho Dự án.
+ UBND Thành phố chấp thuận cho chỉ định bổ sung 02 dự án vào hợp đồng BT 04 tuyến đường chính (gồm: Quảng trường trung tâm, công viên bờ sông và Khu lâm viên sinh thái thuộc vùng châu thổ phía Nam, trong đó có hạng mục kè bờ dọc sông Sài Gòn đoạn bao quanh KĐTM Thủ Thiêm), đồng thời, giao, phê duyệt tiền sử dụng đất 07 lô đất và ký hợp đồng BT bổ sung giá trị 1.999.760 triệu đồng khi chưa có dự án được phê duyệt là không đúng quy định về quản lý đầu tư (hiện nay, theo báo cáo của UBND Thành phố, đã hủy bỏ chủ trương giao 07 lô đất trên và sẽ thực hiện tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định).


+ Quá trình đầu tư, xây dựng, Công ty cổ phần Đại Quang Minh không thực hiện thông báo ngày khởi công tới cơ quan cấp phép xây dựng, tiến hành thi công công trình khi chưa có giấy phép xây dựng tại nhiều hạng mục công trình; hầu hết các dự án thành phần chưa thực hiện đúng tiến độ được duyệt... nhưng các cơ quan chức năng của Thành phố chưa kiểm tra, xử lý kịp thời.
- Tại Dự án BT Cầu Thủ Thiêm 2:
+ UBND Thành phố trình và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho chỉ định Nhà đầu tư, theo đó, UBND Thành phố đã có chủ trương chọn Vinaconex làm chủ đầu tư thực hiện dự án, nhưng sau đó, giao cho Công ty cổ phần Đại Quang Minh, đồng thời, thay đổi quy mô cầu từ 04 thành 06 làn xe nhưng không báo cáo Thủ tướng Chính phủ là không thực hiện đúng quy định; lựa chọn Nhà đầu tư làCông ty cổ phần Đại Quang Minh khichưa có Báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt, chưa xem xét kỹ đến các điều kiện về năng lực, kinh nghiệm.
+ UBND Thành phố phê duyệt Dự án với tổng mức đầu tư là 4.260.116 triệu đồng,qua thanh tra phát hiện một số khoản chi phí không đúng quy định với tổng giá trị 252.891,830 triệu đồng.
- Đối với dự án BT Hạ tầng Khu dân cư phía Bắc:
UBND Thành phố đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và được chấp thuận cho thực hiện theo hình thức BT nhưng không đăng tải nội dung của dự án lên Trang thông tin điện tử của Thành phố và Báo Đấu thầu; phê duyệt tổng mức đầu tư, trong đó, có một số khoản chi phí không đúng quy địnhvới tổng giá trị 411.884,912 triệu đồng; đề ra biện pháp thi công không phù hợp, phải thay đổi, dẫn đến, chi phí thực tế phải giảm so với tổng mức đầu tư là 118.410 triệu đồng.

2.2.2. Đối với các dự án đối ứng với dự án BT
- UBND Thành phố đã chấp thuận sử dụng quỹ đất sạch trong KĐTM Thủ Thiêm để cân đối, thanh toán cho các dự án BT (04 tuyến đường chính, cầu Thủ Thiêm 2, Hạ tầng khu dân cư phía Bắc…) nhưng không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (thực chất là chỉ định nhà đầu tư) là không đúng quy định của Luật Đất đai và Luật Đấu thầu. Trong đó,tính tiền sử dụng đất đối ứng để thanh toán cho các dự án BT nêu trên bằng chi phí đầu tư bình quân26 triệu đồng/m2 là không đầy đủ, thiếu chính xác và không đúng quy định, cần phải xem xét, xác định lại để truy thu, tránh thiệt hại cho nhà nước.
- UBND Thành phố chấp thuận ký và thanh lý Hợp đồng số 09/HĐ-BQL-KH ngày 28/12/2011 (giao đất có thu tiền sử dụng đất), sau đó, chỉ định nhà đầu tư dự án BT 04 tuyến đường chính, cho phép sử dụng giá trị tiền sử dụng đất trên để thanh toán đối ứng là không đúng quy định; theo đó, phê duyệt lại giá trị quyền sử dụng đất khu II làm giảm so với giá trị đã được xác định, phê duyệt tại Hợp đồng số 09/HĐ-BQL-KH 2.479.181 triệu đồnglà thiếu cơ sở pháp lý.
- Việc UBND Thành phố ký Hợp đồng BT với Công ty cổ phần Đại Quang Minh, trong đó, xác định giá trị quyền sử dụng đất các khu đất đối ứng để thanh toán Hợp đồng BT là 12.490.687 triệu đồng khi chưa có chứng thư thẩm định giá, chưa có quyết định phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất của UBND Thành phố là không đúng quy định của Luật Giá năm 2012 và Luật Đất đai năm 2013. Dẫn đến, chênh lệch giảm tiền sử dụng đất 3.901 tỷ đồngso với giá trị đã được UBND Thành phố thẩm định, phê duyệt trước đó, nguy cơ thiệt hại ngân sách Nhà nước.


Mặc dù, việc xác định giá trị quyền sử dụng đất để thanh toán đối ứng cho dự án BT 04 tuyến đường chính chưa đúng quy định, nhưng UBND Thành phố đã tính tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp là 4.225.530 triệu đồng, đã nộp 2.376.000 triệu đồng, số còn lại đến nay chưa nộp là 1.800.529 triệu đồng, cần xem xét tính lãi chậm trả và thu hồi về ngân sách nhà nước theo quy định.
- Việc UBND Thành phố đề nghị để được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung dự án mới vào hợp đồng BT đã ký với các chủ đầu tư khi chưa có dự án đầu tư được phê duyệt, chưa tính toán, thẩm định, phê duyệt tiền sử dụng đất là không đúng quy định.
Trách nhiệm để xảy ra các khuyết điểm, vi phạm trong việc phê duyệt Tổng mức đầu tư, chỉ định nhà đầu tư các dự án BT, ký kết hợp đồng và giao đất thanh toán đối ứng các hợp đồng BT, giảm tiền sử dụng đất thiếu căn cứ như nêu trên thuộc lãnh đạo UBND Thành phố và lãnh đạo các sở, ngành tham mưu như: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Ban Quản lý KĐTM Thủ Thiêm.

2.2.3. Đối với các dự án giao đất có thu tiền sử dụng đất
- Các dự án Khu Phức hợp Tháp quan sát và Khu phức hợp Sóng Việt được UBND Thành phố chỉ định nhà đầu tư nhưng không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; UBND Thành phố đã tính và đã thu tiền sử dụng đất của chủ đầu tư, trongđó, có việc xác định tiền sử dụng đất tại một số lô đất với đơn giá 26 triệu đồng/m2(bằng chi phí đầu tư bình quân) là không đúng quy định, cần phải được xem xét, xác định lại giá đất để truy thu, tránh thiệt hại cho ngân sách nhà nước.
- UBND Thành phố đã chấp thuận chủ trương chỉ định 02 nhà đầu tư là Tập đoàn Lotte và Vingroup tại 02 dự án (Khu phức hợp thông minh, diện tích 5,012 havà Khu phức hợp thể thao - giải trí, diện tích 20,047 ha) là chưa thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu và Luật Đất đai. Tuy nhiên, đến nay chưa tính và thu tiền sử dụng đất của các chủ đầu tư.
Trách nhiệm liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm trong việc giao đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất, đầu thầu dự án để lựa chọn nhà đầu tư và xác định tiền sử dụng đất phải nộp của các dự án như nêu trên thuộc trách nhiệm của lãnh đạo UBND Thành phố và các sở, ngành tham mưu như: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Ban Quản lý KĐTM Thủ Thiêm.
2.2.4. Đối với khu tái định cư 38,4 ha thuộc KĐTM Thủ Thiêm
Tại thời điểm thanh tra, các dự án thuộc Khu tái định cư 38,4 ha đã được Thanh tra Bộ Xây dựng và Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm tra và có kết luận. Tuy nhiên, thực hiện hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 68/TB-VPCP ngày 16/4/2019, Thanh tra Chính phủ đã đề nghị UBND Thành phố báo cáo và cung cấp hồ sơ bổ sung. Bước đầu cho thấy: trong 04 dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư, trong đó: (i) có 03 dự án được các nhà đầu tư xây dựng hoàn thành, bàn giao và thanh toán với UBND Thành phố để bố trí tái định cư. Hiện nay, do chưa bố trí tái định cư nên UBND Thành phố tiếp tục cho đấu giá để chuyển sang nhà ở thương mại; (ii) còn lại 01 dự án 1.330 căn hộ đã được nhà đầu tư thay đổi thiết kế từ nhà ở tái định cư sang nhà ở thương mại, chuyển nhượng cho người sử dụng1.122/1.228căn hộ, đồng thời, UBND Thành phố đã thanh lý hợp đồng đầu tư xây dựng khu tái định cư khi chưa có ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ về việc giao đất là không đúng quy định tại điểm i, khoản 2, Điều 118, Luật Đất đai năm 2013.

2.3. Việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư
Việc UBND Thành phố đã phê duyệt và điều chỉnh Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư trị giá 38.679.446 triệu đồnglà không đúng thẩm quyền quy định tại Nghị quyết số 66/2006/NQ-QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội và Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ; tạm ứng, quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách chưa đúng với quy định tại Nghị định số 124/NĐ-CP ngày 18/5/2004; không hoàn trả tạm ứng hàng năm theo Luật Ngân sách với tổng giá trị 26.315.905 triệu đồng, theo đó, không tính lãi trên khoản tạm ứng từ ngân sách vào chi phí đầu tư bình quân khoảng 10.503.765 triệu đồng (tạm tính đến thời điểm 30/9/2018). Dẫn đến, việc UBND Thành phố lấy chi phí đầu tư bình quânlàm mức giá tối thiểu để tính tiền sử dụng đất các lô đất thương mại - dịch vụ - nhà ở đã giao cho chủ đầu tư các dự án trong KĐTM Thủ Thiêm là thiếu cơ sở pháp lý, chưa chính xác, có khả năng gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước, cần giao cho cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ, nếu có vi phạm, thất thoát thì phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
Theo báo cáo của UBND Thành phố về đánh giá tổng quan cân đối vốn khi đầu tư KĐTM Thủ Thiêm và kết quả thanh tra: tổng chi phí phải trả là: 83.335.879 triệu đồng (gồm: 72.832.879 triệu đồng (chi phí đầu tư) + 10.503.000 triệu đồng (lãi tiền tạm ứng từ ngân sách)); Tổng thu dự kiến đến thời điểm hiện nay là 74.601.480 triệu đồng(trong đó, bao gồm giá trị 55 lô đất còn lại tạm tính theo giá thẩm định tại thời điểm năm 2016). Như vậy, việc đầu tư KĐTM Thủ Thiêm còn mất cân đối vốn khoảng 8.734.399 triệu đồng.
Trách nhiệm liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm nêu trên thuộc lãnh đạo UBND Thành phố và các sở, ngành như: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý KĐTM Thủ Thiêm.

Về xử lý kinh tế

2.1. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện xử lý một số nội dung về kinh tế chủ yếu sau đây:
-UBND Thành phốthực hiện thu hồi và hoàn trả ngay khoản tiền đã tạm ứng từ ngân sách Nhà nước không đúng quy định đã đầu tư cho KĐTM Thủ Thiêm đến thời điểm 30/9/2018 là 26.315.905 triệu đồng; sớm có giải pháp huy động các nguồn vốn hợp pháp để trả nợ các khoản vay ngân hàng đã đầu tư cho KĐTM Thủ Thiêm là 4.286.225 triệu đồng.
-UBND Thành phốnghiên cứu các phương án khai thác quỹ đất còn lại trong KĐTM Thủ Thiêm, tính lại tiền sử dụng đất của các dự án đã giao cho nhà đầu tư; đảm bảo không thất thoát tài sản nhà nước và khắc phục tình trạng mất cân đối khi đầu tư xây dựng KĐTM Thủ Thiêm như Kết luận đã nêu trên.
- UBND Thành phố thu hồi về ngân sách nhà nước khoản tiền sử dụng đất dự kiến thanh toán cho các dự án BT bổ sung đối với Công ty Đại Quang Minh là 1.800.529 triệu đồngvà lãi suất chậm nộp từ khi phát sinh đến nay.
- Giao cho Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ (Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư), UBND Thành phố và Thanh tra Chính phủ thực hiện xác định đúng chi phí đầu tư bình quân đối với diện tích đất sạch mà nhà nước đã dùng tiền ngân sách để đền bù, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng KĐTM Thủ Thiêm, trên cơ sở đó, làm mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và lựa chọn nhà đầu tư dự án theo quy định.Trong đó: (i) kiểm tra, làm rõ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với khoản lãi trên số tiền tạm ứng từ ngân sách nhà nước khoảng 10.503 tỷ đồng; (ii)xem xét, kiến nghị xử lý đối vớikhoản chênh lệch do xác định, trình và phê duyệt chi phí đầu tư bình quân 17.042.000 triệu đồng. Các công việc nêu trên đề nghị hoàn thành trước ngày 30/9/2019 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
- Kiến nghị để giao cho Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán, xác định lại tổng mức đầu tư và giá trị tiền sử dụng đất theo giá thị trường và quy định của pháp luật, nhằm tránh thất thoát tiền của Nhà nước, khắc phục tình trạng mất cân đối vốn như hiện nay đối với các dự án BT đang thực hiện trong KĐTM Thủ Thiêm; trong quá trình Kiểm toán, đề nghị xem xét, sử dụng các kết quả qua thanh tra đã phát hiện như: (i) khoản chênh lệch giảm giữa các quyết định phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất để thanh toán cho dự án BT 04 tuyến đường chính thiếu căn cứ và chưa đúng quy định 3.901.705 triệu đồng; (ii) các khoản do phê duyệttổng mức đầu tư của các dự án BT tăng saikhoảng 1.734.025,50 triệu đồng; (iii) loại khỏi chi phí khi quyết toán Dự án 04 tuyến đường chính 25.422 triệu đồnglà khoản chi phí không đủ điều kiện quyết toán vào dự án...

Bản quyền hình ảnh

2.2. Đối với các dự án thuộc Khu tái định cư 38,4 ha
UBND Thành phố sớm báo cáo và cung cấp tài liệu, hồ sơ bổ sung theo Thông báo số 68/TB-VPCP ngày 16/4/2019 của Văn phòng Chính phủ để Thanh tra Chính phủ có kết luận bổ sung trong kết quả kiểm tra, rà soát các dự án thuộc Khu tái định cư KĐTM Thủ Thiêm để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
- Rà soát việc thay đổi quy hoạch chi tiết tại các dự án đã và đang đầu tư xây dựng, trong đó, tập trung rà soát các dự án như: Khu dân cư phía Nam đường Mai Chí Thọ...; Rà soát các dự án đã có quyết định giao đất để xem xét, xử lý, tính toán lại giá trị quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, tránh thất thoát tiền của Nhà nước.
- Kiểm tra, rà soát các dự án đã có chủ trương và ký hợp đồng thực hiện dự án có sử dụng đất với các nhà đầu tư nhưng chưa giao đất để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định; sớm tiến hành tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án lựa chọn nhà đầu tư đối với 55 lô đất còn lại, trong đó, có bao gồm các lô đất đã được UBND Thành phố có thông báo dừng chủ trương thanh toán cho các dự án BT trong và ngoài KĐTM Thủ Thiêm như: Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Cầu Thủ Thiêm 4, kè bờ sông Sài Gòn...
- Rà soát các dự án BT, dự án đối ứng và dự án giao đất có thu tiền sử dụng đất không đúng quy định của Luật Đất đai để xác định lại giá đất theo giá thị trường và theo quy định của pháp luật, tránh thất thoát tài sản nhà nước.
- Chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư tiếp tục thực hiện dự án, nhằm sớm hoàn thành việc đầu tư xây dựng KĐTM Thủ Thiêm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Về xử lý trách nhiệm

- Giao UBND Thành phố chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền như: Ban Quản lý KĐTM Thủ Thiêm; các sở Giao thông vận tải, Tài Chính, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch - Kiến Trúc, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố; các đơn vị Tư vấn, các nhà đầu tư dự án, v.v đã có khuyết điểm, vi phạm đã nêu trong Phần Kết quả và Kết luận thanh tra.
- Thanh tra Chính phủ chuyển Kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm được nêu trong Kết luận thanh tra này.
- Trong quá trình xử lý về trách nhiệm và kinh tế sau thanh tra, nếu không khắc phục được hoặc khắc phục không triệt để các vi phạm về kinh tế gây thiệt hại tài sản nhà nước trước ngày 31/12/2019 thì chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo: BBC

Saturday, July 6, 2019

Clip: Hài hước phần 7

UBNDTP yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cầu Thủ Thiêm 2


Ghi nhận của PV tại công trường đang thi công phía Thủ Thiêm, hiện có khoảng 10 kỹ sư và 50 công nhân đang miệt mài làm việc mặc dù thời tiết không ổn định, lúc mưa lúc nắng.

Tốc độ thi công các hạng mục cơ bản được đẩy nhanh. Giai đoạn đà giáo, cốt pha, sắt thép, cát dầm của phân đoạn S5-S3 đang dần được hoàn thành.


Lối dẫn vào công trình phía KĐT Thủ Thiêm.


Kỹ sư thực hiện kiểm tra hệ thống đà giáo khung chống.Công nhân thi công ống chờ để luồng cáp quang. 

Ba công nhân đang gia công cắt và uốn sắt.

Nhóm khác gia công sắt của gầm cầu và mặt cầu.

Máy cẩu bình ôxy cho đá để cắt.

Phần lớn công nhân tập trung thi công dầm mố cầu.


Thi công sắt, thép dầm chính.

Cầu Thủ Thiêm 2 nối quận 1 và quận 2, bắc qua sông Sài Gòn, được khởi công từ tháng 2-2015 và dự kiến hoàn thành tháng 4-2018 nhưng đến năm 2019 người dân vẫn chưa thấy hình hài, bóng dáng cây cầu đâu.

Hồi giữa tháng 5-2019, Sở GTVT và chủ đầu tư cho biết dự kiến sẽ thông cầu vào ngày 30-4-2020. Tuy nhiên, ngày 4-7, Sở GTVT thông tin khả năng đến ngày 30-4-2020 chưa thể thông cầu mà chỉ có thể hợp long cầu.


Đại diện Sở GTVT cho biết sở dĩ thời gian qua tiến độ thi công cầu Thủ Thiêm 2 bị giãn là do vấn đề mặt bằng khu vực quận 1 vẫn gặp chút vướng mắc nên khả năng sẽ không thể thông cầu vào ngày 30-4-2020 như đã dự kiến.

Phía đại diện chủ đầu tư dự án cho hay: Nếu mặt bằng được bàn giao sớm thì đến ngày 30-4-2020 sẽ hợp long cầu, còn nếu mặt bằng không được bàn giao sớm thì có thể vẫn tiếp tục chậm tiến độ.

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TP, cho biết khu đô thị mới Thủ Thiêm có năm cây cầu và một hầm chui kết nối với trung tâm TP. Hiện cầu Thủ Thiêm 1 và hầm vượt sông Sài Gòn đã được đưa vào sử dụng, cầu Thủ Thiêm 2 đang xây dựng, còn cầu Thủ Thiêm 3 (nối quận 4) và cầu Thủ Thiêm 4 (nối quận 7) chưa triển khai do chờ Chính phủ sửa đổi nghị định liên quan đến hình thức đầu tư hợp đồng BT.

Theo: PLO

Friday, July 5, 2019

6 thói quen tạo nên cơ nghiệp của Sales BĐS thực thụ


Thói quen 1: Có kỷ luật với bản thân


Tôi rất tâm đắc với một câu nói của Robert Kiyosaky “ nếu không có kỷ luật với chính mình, thế giới sẽ xô đẩy bạn”. và tôi luôn nhắc bản thân mình điều này mỗi ngày. Bạn buộc phải xây dựng cho mình thói quen quý báu này. Cổ nhân đã có câu. Thói quen sinh hành động – hành động sinh kết quả và thói quen quả là có sức mạnh khủng khiếp cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Sẽ là thảm họa nếu ai đó mang trong mình những thói quen không tốt nhưng sẽ là vĩ đại nếu bạn mang trong mình thói quen tốt, một trong những thói quen tốt nhất đó là có kỷ luật với chính mình.

Kỷ luật với chính mình nghĩa là như thế nào? Không ngẫu nhiên mà tôi đưa thói quen này lên đầu danh sách trong sáu thói quen khuyên bạn thiết lập bởi đặc thù công việc sale bất động sản này vô cùng phức tạp, có hàng núi công việc, hàng trăm chuyện tạp nham, và hàng ngàn cám dỗ khiến bạn đi sai hướng. nếu không có kỷ luật với chính mình để tập trung vào mục tiêu đã định, tập trung vào những công việc quan trọng bạn sẽ dễ dàng bỏ lại công việc mà đi làm ly cafe với thằng bạn đang nhe răng đứng đợi sẵn ngoài cửa, bạn sẽ sẵn sàng cúp máy và không hoàn thành 100 cuộc gọi khi gặp phải một khách hàng khó tính khiến bạn mất lửa… hãy có kỷ luật với bản thân và tập trung vào những điều quan trọng.

Bí quyết của tôi là CÓ MỘT DANH SÁCH NHỮNG VIỆC CẦN LÀM HÀNG NGÀY để tập trung giải quyết. có ai nói với bạn TẬP TRUNG chính là chìa khóa để dẫn bạn tới bất cứ thành công nào chưa? Đúng vậy nhưng có thể nói rằng nếu không có KỶ LUẬT VỚI BẢN THÂN bạn sẽ chẳng bao giờ TẬP TRUNG nổi. 

Hãy bắt đầu nhắc nhở mình sự kỷ luật ngay từ ngày hôm nay!

Thói quen 2 : Làm vượt trên sự mong đợi


Nghề tư vấn bán hàng của chúng ta chung quy lại chính là NGHỀ PHỤC VỤ. hãy xây dựng cho mình thói quen này ngay từ ngày hôm nay bạn sẽ thấy kết quả kinh ngạc mà nó mang lại. rất nhiều sale hỏi tôi : anh ơi làm thế nào để khách hàng không đòi bớt giá? Làm thế nào để sếp cho em cơ hội làm quản lý… rất có thể những bạn đó chưa có thói quen này.

Họ chỉ LÀM VỪA ĐỦ và hầu hết mọi người đều như vậy. ai cũng làm vừa đủ mà bạn cũng thế thì có gì khác biệt gì đâu? Hãy tự hỏi lại mình đã làm vượt trên sự mong đợi chưa? Giá trị mình ở đâu mà khách hàng lại đòi bớt giá? Mình chưa mang lại được nhiều giá trị cho khách hàng của mình. Mình chưa mang lại được nhiều giá trị cho tổ chức của mình, và chưa làm vượt những mong đợi và kỳ vọng của sếp, mình sợ làm nhiều hơn sẽ thiệt hơn… những con người đó sẽ không tiến xa, không giám hi sinh, không giám cho đi trước, không làm vượt mong đợi, bạn khó lòng đi xa.

Hãy thay đổi và hình thành thói quen này. Thông thường 10% nỗ lực sau cùng chính là khác biệt và là điểm mấu chốt của vấn đề đấy bạn ạ!

Thói quen 3 : Sãn sàng gánh vác trách nhiệm


Trước đây khi còn làm trưởng phòng kinh doanh cho một công ty tại bình dương tôi đã mạnh dạn tuyên bố trước toàn thể công ty “ TẤT CẢ NHỮNG VIỆC KHÓ MÀ CÔNG TY KHÔNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC TÔI XIN ĐƯỢC GIẢI QUYẾT VÀ KHÔNG CẦN HƯỞNG LƯƠNG” nghe thật ngạo mạng và lố bịch. Nhưng chính cái thời khắc đó đã giúp tôi có được những trải nghiệm vô cùng thú vị. tôi nhận được cả những ý kiến đồng tình ủng hỗ lẫn những ý kiến trái chiều không lọt tai.

Nhưng điều quan trọng nhất với tôi là có cơ hội được GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ. Bạn hãy nhớ đây là con đường nhanh nhất để HOÀN THIỆN KỸ NĂNG. Rất nhiều người muốn có được kinh nghiệm, muốn có được những kỹ năng như tôi nhưng họ lại không sẵn sàng đứng ra gánh vác trách nhiệm và giải quyết vấn đề. Họ sợ thất bại. tức là họ vừa tư duy sai ( tư duy đúng là không sợ thất bại ) họ vừa không có thói quen tốt ( gánh vác trách nhiệm ). Họ sẽ mãi chỉ là người ngoài cuộc. bạn muốn bắt hổ thì bạn phải vào hang hổ. hãy mạnh dạn gánh vác trách nhiệm, bạn vừa có được kinh nghiệm, sự tiến bộ vừa có được thành quả vì chẳng ông chủ nào, chẳng khách hàng nào nỡ bỏ những con người như vậy cả.

Hãy mạnh dạn gánh vác trách nhiệm ngay từ hôm nay!

Thói quen thứ 4 : Tái đầu tư tiền cho công việc chưa vội hưởng thụ


Có một lần tôi làm một bài trắc nghiệm với nhân viên của mình : nếu bây giờ trong hoàn cảnh : đang nợ tiền phòng trọ 2 tháng khoảng 1 triệu, đang nợ bạn 3 triệu, đang cần đổi cái điện thoại mới để oách hơn với bạn bè khoảng 10 triệu. mà tháng này bán được một sản phẩm có hoa hồng 15 triệu thì sẽ phân bổ thu nhập thế nào ?

Hầu hết đều sẽ phân bổ thu nhập ưu tiên cho những vấn đề sau ^^

- Trả tiền phòng trọ

- Trả tiền cho bạn

- Mua sắm cho bản thân để tự thưởng cho mình

- Dẫn bạn bè đi khao

- Gửi về cho bố mẹ

- Tích lũy phòng rủi ro ( bỏ vào thẻ )

Tôi hỏi tiếp : vậy nếu lỡ tháng này không bán được có trả nợ cho bạn không? Có mua sắm không? Có gửi về cho bố mẹ không ?

Câu trả lời là không

Vậy có nghĩa là cũng không quá cấp bách và quá quan trọng?

Thực tế thì có rất nhiều người than thở không có tiền nên không đầu tư marketing được từ đó không bán hàng được nhưng hầu hết thì khi có tiền lại vội hưởng thụ, không biết tái đầu tư để có kiến thức, có khách hàng, có được sự ổn định bền vững trong dài hạn. cũng xuất phát từ việc tư duy sai và không có thói quen đúng ( kỷ luật bản thân – sự tập trung ). Dẫn đến mèo lại hoàn mèo. Bán hàng không ổn định, bất thường lúc được lúc không. Bạn đã gặp ai như vậy chưa? Hãy thay đổi!

Thói quen thứ 5 : Ngay thẳng chính trực luôn đặt chữ tín lên hàng đầu


Warren Buffett nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới từng nói “ bạn phải mất 20 năm để gây dựng uy tín nhưng chỉ cần 5 phút để đạp đổ nó” ông là một trong những thần tượng mà tôi ngưỡng mộ bởi sự KHIÊM TỐN, ĐỘ LƯỢNG, GIẢN DỊ, THÔNG THÁI VÀ CHÍNH TRỰC nhất mà tôi từng biết. nếu không có sự ngay thẳng chính trực thì bạn chẳng thể nào có uy tín và nếu không có uy tín bạn sẽ chẳng thể nào làm việc được với ai lâu dài. Tôi cũng đã từng một vài lần mất uy tín, nói nhưng không làm… nhưng sau này tôi đã hiểu ra có thể mình đánh đổi uy tín để lấy một cái gì đó trước mắt, nhưng thông thường phải dùng lại rất nhiều tiền để mua lại uy tín đã mất, đôi khi là không mua lại nổi. vì vậy tôi khuyên bạn hãy luôn ngay thẳng và chính trực để xây dựng uy tín

Ngay thẳng chính trực nghĩa là như thế nào?

Nghĩa là bạn phải làm những gì đã hứa với khách hàng

Nghĩa là bạn phải hoàn thành những gì được giao khi đã nhận

Nghĩa là không nói xấu người khác sau lưng

Nghĩa là không làm gì tổn hại đến người khác

Đây cũng chính là đạo đức nghề nghiệp, sự tử tế trong nghề mà ai cũng phải có ý thức gây dựng và bảo vể để cái nghề của chúng ta được xã hội công nhận là nghề cao quý được mọi người nể trọng cũng từ đây mà ra.

Hãy giữ uy tín để phát triển!

Thói quen thứ 6 : Tự động viên bản thân và kiên định với mục tiêu


Hẳn là bạn đã từng mất lửa, tuyệt vọng khi gặp phải một khách hàng khó tính, khi bị rớt một giao dịch vào phút cuối khi bị hủy một cuộc hẹn mà không được báo trước… tôi cũng vậy và ai cũng vậy. quan trọng là chúng ta đón nhận nó như thế nào để bước tiếp mà thôi.

Có lẽ nếu ai đó hỏi tôi đâu là kỹ năng quan trọng nhất của một người sale cần có là gì? thì tôi sẽ trả lời đó là kỹ năng, là thói quen tự động viên mình. Bạn không làm việc vì ông sếp của bạn, bạn không làm việc vì bố mẹ bạn, bạn đang làm việc cho chính bạn. vì vậy không ai phải chịu trách nhiệm cho bạn cả, chính bạn là người phải chịu trách nhiệm cho mình. Nếu bạn đang gặp khó khăn, thất bại chán nản… hãy thôi tìm kiếm sức mạnh để thay đổi từ bên ngoài. Hãy tìm bên trong, nó có sẵn trong bạn, một con người phi thường chưa được sử dụng hết. có rất nhiều dạng người nhưng nhìn chung có 3 dạng chính.

+ Dạng thứ nhất, là khi gặp khó khăn bế tắc, thất bại họ gục ngã và cho rằng đã hết cách, họ gặm nhấm thất bại và chấp nhận số phận hẩm hiu

Dạng thứ hai, là có đứng dậy nhưng rồi lại tiếp tục gặp thất bại và họ bực tức đứng dậy đi trong giận dỗi, dật dẹo, vừa đi vừa chửi đời khốn nạn ( dạng này rất nhiều, họ luôn nghi ngờ, tâm trí họ không cởi mở, thậm chí cuốn sách này họ không thèm đọc và cho rằng bốc phét, chém gió, ai cũng có số phận cả rồi )

Dạng thứ ba, là rất hiếm, họ cắn răng vùng dậy, tự lau chùi vết thương và mỉm cười họ tự động viên mình rằng tất cả chỉ là thử thách rồi bước tiếp đón nhận những vấp ngã, rút ra bài học và từng bước đạt được những mục tiêu mà họ kiên định từng ngày không bỏ cuộc.

Kết luận: Bằng mọi cách bạn phải có thói quen này. Vì công việc này vô cùng cực nhọc, khó khăn, nhiều thử thách, biến cố, nếu bạn không xây dựng cho mình được thói quen này bạn sẽ chết trên đường đi mà không được ngắm nhìn thành tựu, sẽ thật uổng phí. Nếu đã đi đúng đường chỉ cần kiên định. Đã đi ắt sẽ đến !

Theo: phamhuuhung.com

Thursday, July 4, 2019

Ẩn số Thủ Thiêm 3000 tỷ, mang tên Công ty Quốc Lộc Phát?


Quốc Lộc Phát: Vốn điều lệ có lúc lên đến 3.000 tỷ đồng?


Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Tp.HCM đã chỉ ra sai phạm ở các dự án giao đất có thu tiền sử dụng đất, dự án Khu phức hợp Sóng Việt được nêu tên khi được Ủy ban Nhân dân Tp.HCM chỉ định nhà đầu tư nhưng không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Công ty Cổ phần Quốc Lộc Phát là nhà đầu tư dự án này, vậy ai là chủ sở hữu của công ty này.

Công ty Cổ phần Quốc Lộc Phát thành lập tháng 9/2014 với vốn điều lệ ban đầu là 300 tỷ đồng (30 triệu cổ phần). Cổ đông sáng lập lúc đó gồm 3 cá nhân, bao gồm ông Nguyễn Viết Tuấn (30%), Nguyễn Văn Thắng (40%), ông Lê Văn Tú (30%). Khá nhanh chóng, chỉ sau 1 tháng sau khi thành lập, ông Phạm Quang Hưng bắt đầu tham gia cổ phần bằng cách mua lại 20% từ ông Lê Văn Tú và ông Nguyễn Văn Thắng không còn giữ cổ phần, thay vào đó là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Đăng (40%).

Quốc Lộc Phát liên tục tăng vốn trong năm đầu tiên, từ 300 tỷ lên 600 tỷ. Tới cuối tháng 12/2014, số cổ phần của Quốc Lộc Phát đã tăng lên 300 triệu cổ phần, tương ứng 3.000 tỷ đồng vốn điều lệ. Tháng 5/2015, ông Nguyễn Viết Tuấn cũng thoái hết vốn tại đây, ông Phạm Quang Hưng nhận chuyển nhượng và trở thành cổ đông lớn nhất với 50% vốn công ty, nhưng cũng khá nhanh chóng, ông chuyển lại 10% cho Nguyễn Minh Bảo Châu.

Tháng 1/2016, cổ đông sáng lập đầu tiên còn lại là ông Lê Văn Tú cũng thoái toàn bộ 10% vốn còn lại, chuyển cho ông Phạm Quang Hưng. Tới tháng 3/2016, ông Phạm Quang Hưng bắt đầu giảm tỷ lệ sở hữu và bắt đầu xuất hiện cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Trong giai đoạn này, tỷ lệ sở hữu của ông Phạm Quang Hưng thay đổi liên tục khi một mặt, bán bớt cho nhà đầu tư nước ngoài, một mặt mua lại toàn bộ 40% từ Công ty Hải Đăng và lại tiếp tục bán bớt cổ phần xuống còn 45% vào tháng 9/2016.

Đây cũng là giai đoạn Keppel Corporation - Tập đoàn Singapore thông tin về việc đã mua vào tổng cộng 45% Quốc Lộc Phát từ các cổ đông cũ của công ty này thông qua 2 công ty con là Orbista (15%) và Keppel Land (30%) nhằm đầu tư vào dự án tại Thủ Thiêm. Như vậy Keppel Land đã mua lại 2 lần (20% và 25%) cổ phần từ ông Phạm Quang Hưng. Sau một giai đoạn ổn định về cơ cấu sở hữu, tới tháng 6/2018, tức sau khi Sơn Kim Land được Quốc Lộc Phát chọn trở thành nhà phát triển dự án, Keppel Land lại thông báo thoái toàn bộ vốn đã đầu tư vào doanh nghiệp này. 

Mặc dù thông báo của Keppel Land cho biết ông Phạm Quang Hưng mua lại số cổ phần này tuy nhiên thông tin trên các bản đăng ký kinh doanh cho thấy ông Hưng không thực sự sở hữu số cổ phần này. Thay vào đó, cổ đông Nguyễn Minh Bảo Châu cũng đã bán hết 10% cổ phần từ tháng 7/2017 và ông Phạm Quang Hưng cũng liên tục bán bớt cổ phần và không mua thêm.

Tính đến nay, ông Phạm Quang Hưng chỉ còn nắm 14,09% vốn của Quốc Lộc Phát. Tổng số cổ phần hiện tại của doanh nghiệp này hiện là 150 triệu cổ phần, tương ứng vốn điều lệ 1.500 tỷ. Như vậy, đến nay, Keppel Land thoái vốn cùng với các khoản cổ phần mà các cổ đông sáng lập là ông Phạm Quang Hưng và Nguyễn Minh Bảo Châu bán ra, ai là người đứng ra mua lại vẫn đang là một ẩn số.

Quốc Lộc Phát là doanh nghiệp được chỉ định làm chủ đầu tư dự án Khu phức hợp Sóng Việt trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tại thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ mới đây cho biết, tại dự án này Ủy ban Nhân dân Tp.HCM chỉ định nhà đầu tư nhưng không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.
Thanh tra Chính phủ cho biết Ủy ban Nhân dân Thành phố đã tính và đã thu tiền sử dụng đất của chủ đầu tư, trong đó, có việc xác định tiền sử dụng đất tại một số lô đất với đơn giá 26 triệu đồng/m2 (bằng chi phí đầu tư bình quân) là không đúng quy định, cần phải được xem xét, xác định lại giá đất để truy thu, tránh thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Ngoài Quốc Lộc Phát, trong dự án này, Sơn Kim Land sẽ đảm nhận vai trò là nhà phát triển dự án. Thời điểm tháng 6/2018 khi Keppel Land thoái vốn cũng là giai đoạn Sơn Kim Land được chủ đầu tư lựa chọn tham gia cùng trong dự án The Metropole Thủ Thiêm (dự án Sóng Việt).

Theo: vneconomy

Chuyện gì đang xảy ra với cư dân Vinhomes Central Park?Làm sai so với hợp đồng hợp pháp đã ký?

Một loạt chủ căn hộ Vinhomes Central Park ký đơn kêu cứu gửi tới các cơ quan chức năng về việc không đồng ý “đổi” căn hộ để ở thành office-tel. Trình bày trong đơn kêu cứu, 26 đại diện chủ căn hộ Vinhomes Central Park (TP.HCM) cho rằng Công ty Cổ phần Vinhomes có dấu hiệu vi phạm hợp đồng mua bán, đơn phương “ép” khách mua nhà phải chuyển đổi công năng của căn hộ để ở sau khi hợp đồng mua bán căn hộ đã được hoàn tất, bàn giao và đi vào sử dụng hợp pháp.

Theo một số hợp đồng mua bán của căn hộ chung cư với mục đích để ở lâu dài, được xác định vị trí tại trục O3, tòa nhà Land Mark 6, ký hồi cuối năm 2016 giữa chủ căn hộ với Công ty CP kinh doanh và quản lý bất động sản Vinhomes (Giám đốc kinh doanh, bà Hồ Thị Mỹ Thắm ký) và sau đó, là biên bản tất toán nghĩa vụ tài chính được ký kết vào giai đoạn cuối năm 2017 và đầu năm 2018 giữa chủ các căn hộ với Giám đốc kinh doanh Trương Gia Khánh là đại diện cho bên bán; thì chủ các căn hộ trục 03 đều đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính.

Dọn đến Vinhomes để ở hơn một năm rưỡi nay, bất ngờ các chủ hộ nhận được yêu cầu phải chuyển đổi công năng của căn hộ để ở lâu dài sang căn hộ văn phòng. Đại diện cho chủ 26 căn hộ trục 03, tòa nhà Land Mark 6, thuộc dự án Vinhomes Central Park (số 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) viết đơn kêu cứu trình bày sự việc như sau:

“Chúng tôi đã ký Hợp đồng mua bán (HĐMB) với Công ty Cổ phần Vinhomes – Chủ Đầu tư Dự án Khu phức hợp Tân Cảng Sài Gòn (sau đây gọi tắt là Công ty Vinhomes) từ khoảng giữa năm 2016, đã hoàn tất nhiệm vụ tài chính theo tiến độ qui định trong HĐMB và đã nhận bàn giao căn hộ, đã về ở từ cuối tháng 12 năm 2017 (tính đến nay đã hơn 1 năm rưỡi). Bên cạnh đó, từ tháng 11/2018 một số chủ sở hữu đã đóng nốt 5% còn lại cho Công ty Vinhomes để làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất.

Căn cứ trên HĐMB thì đã quá thời hạn Công ty Vinhomes có nghĩa vụ bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật mà chúng tôi vẫn chưa nhận được Giấy chứng nhận này.

Thay vì được nhận giấy chứng nhận theo đúng qui định của pháp luật, cuối tháng 4/2019, chúng tôi lại nhận được thư điện tử và điện thoại của nhân viên Công ty Vinhomes thông báo các căn hộ của chúng tôi phải thay đổi mục đích sử dụng từ căn hộ dùng để ở (thời hạn sở hữu lâu dài)” sang “Căn hộ dịch vụ để lưu trú và văn phòng làm việc” (Office-tel, sau đây gọi tắt là OT) mà theo Công ty Vinhomes thì thời hạn sở hữu 50 năm và đề nghị hoàn trả 20% giá bán căn hộ (không bao gồm thuế GTGT và kinh phí bảo trì); yêu cầu chúng tôi ký Phụ lục HĐMB để điều chỉnh như nội dung trên”.

Niềm tin Vinhomes là nơi đáng sống?

“Chuyển đổi từ nhà ở có thời hạn lâu dài sang căn hộ OT chỉ được sở hữu 50 năm và có thể gia hạn thêm 20 năm sau đó chẳng khác nào đang có nhà vĩnh viễn chuyển thành đi thuê nhà giá cao. OT không phải là sản phẩm chúng tôi muốn mua và ký HĐMB nên chúng tôi không đồng ý ký Phụ lục do Công ty Vinhomes soạn thảo” – Chủ một căn hộ cay đắng cho biết chị đã bán nhà mặt phố để dọn về Vinhomes ở vì nghĩ rằng đây là nơi đáng sống.

“Chúng tôi đã yêu cầu tổ chức cuộc họp giữa Công ty Vinhomes và cư dân để làm rõ lý do tại sao Vinhomes lại yêu cầu thay đổi công năng sử dụng căn hộ của chúng tôi (nghĩa là giao cho chúng tôi một sản phẩm khác hoàn toàn sản phẩm chúng tôi đã ký hợp đồng mua một cách hợp pháp). Trong buổi làm việc ngày 04/6/2019 (tại văn phòng Công ty Vinhomes ở TTTM Vincom Megamall, Phường Thảo Điền, Q. 2 Tp. Hồ Chí Minh), cư dân chúng tôi đã nêu lên một số chất vấn với đại diện của Công ty Vinhomes là bà Lê Thị Trâm Anh, chức vụ Giám Đốc Trung tâm chăm sóc khách hàng, đại diện cho Công ty Vinhomes theo Giấy ủy quyền số 0306-01/GUQ-VH được ký ngày 03/06/2019 bởi ông Phạm Thiếu Hoa, chức vụ Tổng Giám Đốc, đề nghị Công ty Vinhomes giải trình việc đơn phương yêu cầu thay đổi sản phẩm trên HĐMB và bên mua chúng tôi yêu cầu giữ nguyên các điều khoản trong HĐMB mà hai bên đã tự nguyện ký kết” – Một đại diện chủ hộ trục 03 cho biết.

“Cho đến ngày 17/6/2019 chúng tôi có nhận được thư phúc đáp của Công ty Vinhomes về nội dung cuộc họp ngày 04/6/ 2019. Tuy nhiên, chúng tôi xét thấy rằng, nội dung thư phúc đáp không thỏa đáng được các vấn đề mà cư dân đã yêu cầu làm rõ; không cung cấp được một văn bản pháp lý nào về căn hộ OT; không cung cấp được văn bản pháp lý nào chỉ rõ vị trí căn hộ của chúng tôi phải chuyển đổi mục đích sử dụng. Đánh giá đây là sự việc nghiêm trọng, ngày 20/6/2019 chúng tôi đã gửi đơn đến Sở Tài nguyên Môi trường Tp. HCM, Ủy Ban Nhân dân Q. Bình Thạnh, Phòng Tài nguyên Môi trường Q. Bình Thạnh và Phòng Đăng ký đất đai Tp. HCM kiến nghị tạm ngưng xét duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất cho toàn bộ căn hộ thuộc tòa Landmark 6 vì đang có sự tranh chấp, nếu Công ty Vinhomes không giải quyết thỏa đáng thì việc này có thể dẫn đến kiện tụng tại Tòa án các cấp” – Đại diện 26 chủ hộ trục O3 cung cấp.

Theo: tinnhanhdiaoc